• Fetö Kitap Yasağı öncesi Taksim Meydanı.

  Nazım Hikmet: Kitap kaldırıma çıksın!

  Nazım Hikmet’in “Orhan Selim” takma adıyla Akşam gazetesinde yayımlanan “Kitab kaldırıma çıksın!” başlıklı yazısı:  “Geçen gün bir bildikle Bab-ı Âli yokuşundan aşağı iniyorduk. Sağlı sollu kitapçı, berber ve aşçı dükkanlarını geçtikten sonra benim bildik dedi ki: – Bu caddeyi sinsi sinsi aşçı dükkanları istilâya başladı. Kafanın gıdasını yani kitabı satan dükkanlar birer birer kapanıyor, onların yerine midenin gıdasını satan aşçılar, piyazcılar, işkembe çorbacıları, şıracılar, limonatacılar, tavukçular açılıyor. Dahası var. Kitap artık sokağa düştü. Hele Pazar günleri gel de bak. Duvar diplerinde, işportalarda, kirez, tıraş bıçağı satar gibi kitap satıyorlar!   – Mübalağa ediyorsun! dedim.  – Hayır, dedi, mübalağa etmiyorum. Yumurta, limon, köfte ve pilav sokaktan, işportadan camekanlar arkasına çıkarken; kitap camekanlar…

 • 1918 ve 1919 Senelerinde Görülen Grip Salgını (İspanyol Gribi)

  Nakleden: Saim Umar – Kızılhaçlar Birliği Sıhhat Propaganda Servisi Neşriyatından. I. Dünya Savaşı’nın sonunda bir çok memleketlerde beliren grip salgını nerede ve ne zaman başlamıştır? Bunu tam bir bilgiyle söyleyecek kimse yoktur. Bugün tam yirmi senelik bir hadise olan bu âfeti incelemek faydasız olmayacaktır. Grip denilen hastalık her zaman için ve her yerde zayıf bir şekilde mevcuttur, ve bunu tam bir kesinlikle teşhisi zordur. Çünkü bazı sebep ve avamil tahtında olarak 1918’de de bu vahim salgının dünyanın muhtelif mahallerinde türemiş olması olasıdır. 1918 deki bu âfetin İspanyol gribi” ismini alması güya ilk evvel o memleketten başlamış olmasındanmış. İstatistik cetvellerine inanmak icap ederse 1918 tarihinde ihbar edilen hastalık vakaları – ölüm…

 • İstanbul 1918

  İstanbul’da “İnfluenza” (Grip) 1918-1919

  Gazeteci, yazar Sermet Muhtar Alus anlatıyor: “O zamanlar, her sene kara kışta bir veya iki kere başı vurup lâakal on beş gün yatak döşek serilmek şarttı. Adı İnfluenza’ya tutulmak. Paçavra hastalığı da derledi ki sebebi, vücudu paçavraya çevirişi. (O vakit grip kelimesi ortada yok.) Elâ gözlümün çıka gelişi en ziyade kânunlarda; 40 gün süren Erbain ve 50 gün süren Hamsin içinde. Erbainin Zemherir fırtınasıyla (İştidadülberd)ine, Hamsinin cemreler düşmeden evvelki (İzdivacı tayur) ve (Garsı eşçar) günlerine sanki balmumu yapıştırmış. Yavaştan yavaşa lâfı başlardı: – Kör olası gene sökün etmiş!– Bitişikler kapı kapamaca yatıyorlarmış!…– Karşıkilerde de var galiba. Doktor İpokratı girerken gördüm! Buyurmadığı, mihman olmadığı ev, konak nerede?.. Mutlaka da en önce…

 • Mustafa Kemal Atatürk, Cevat Abbas Gürer, Kazım Özalp, Kılıç Alı, Rusuhi Ersavaş

  Atatürk Anadolu’ya Bandırma Vapuru ile gitmemiş!..

  Atatürk’ü Anadolu’ya götüren gemi:“Kırık dökük bir vapur eskisi”İNEBOLU VAPURU.. Bilginin kaynağı; Atatürk’ün bizzat kendisi. Atatürk’ün Yaveri Cevat Abbas Gürer ve Yunus Nadi’nin Cumhuriyet’te yayımlanan başmakalesi… Bkz: Cumhuriyet gazetesi, “Gazi İstanbul’da, 2 Temmuz 1927, s. 2. Yunus Nadi’nin Cumhuriyet’te Yayımlanan Başmakalesi: “Gazi bilhassa son on, on beş senelik hayatının pek çok safhalarında yar ve yaveri olan muhterem Bolu Mebusu Cevat Abbas Bey, dün Reisicumhur’u İstanbul’a isal eden Ertuğrul Yatı etrafında, hakikaten akıllara veleh (şaşkınlık) verecek dereceleri bulan tezahürat içinde ikide bir bize hep: – Şu ulvi ve muhteşem levhaların yanı başında, bir de İnebolu Vapuru ile Anadolu’ya gidişimizi koymalı, bu işin manası o zaman daha iyi, en iyi anlaşılır… Diyordu. Sekiz…

 • Sözcü gazetesinde hırsız var!..

  Efendim; Sözcü gazetesindeki hırsızıma yazdığım şu açık mektubuma başlamadan önce bir açıklamada bulunayım. Bilindiği üzere yazılı basında ve medyada boy gösteren çok sayıda fikir fedaisine sahibiz. Hemen her konunda uzman geçinen ne allame tipler türedi. Fikir fedaileri hiç ara vermeden çalışıyor, çalıyor, çırpıyor!.. Başkalarının eserlerinden bilgi aşırmak suretiyle köşe dolduranların da sayısı çok. Bu yazılar bir süre sonra kitap haline gelip marketlerde de karşımıza çıkıyor. 2005 tarihli, Şahabettin Harput imzalı FETÖ Kitap Yasağı, sayesinde dönen dolap; fikir fedailerinin velinimetidir. 1, 2 liralık baskı bedelli kitapları; 25, 30 liradan okura satmanın teminatı FETÖ Kitap Yasağı’dır. Halkımızın kitabı ucuza alabilmesine sırf adi bir menfaat için engel olan; aydın geçinen bu fikir fedaileridir.…