• Muhafız Alayı Nasıl Kuruldu?

    Muhafız Alayı nasıl kuruldu? Muhafız Alayı ve Muhafızgücü’nü kuran İsmail Hakkı Tekçe anlatıyor..

    1 Haziran 1936’da Yarbay İsmail Hakkı Tekçe’nin törende yaptığı konuşma: Muhafız Alayı’nın onuncu, ve Muhafızgücü’nün on dördüncü yıl dönümü 1 Haziran 1936 tarihinde Ankara’da törenle kutlandı. Muhafız Alayı kumandanı Yarbay İsmail Hakkı Tekçe tören sırasında yaptığı konuşmada Muhafız Alayı ve Muhafızgücü’nün nasıl kurulduğunu şöyle anlattı: “- Arkadaşlar, Bugün Muhafız Alayı’nın Onuncu yıl dönümüdür. Bu büyük günü sonsuz bir sevinçle, ve bu sevinçten yaşaran gözlerle, inan dolu bir yürekle kutlarken göğsümüzü kabartan, başımızı bu önümüzdeki dalgalanan sancak gibi göklere erdiren, alayın şeref dolu tarihini iftiharla analım. Uzun seneler önce, Osmanlı orduları dört yıl süren çetin ve kahramanca bir boğuşmadan yorgun çıkmış, kötü şartlarla yapılan bir mütareke de silahlarını elinden almıştı. Asırlara şerefli…

  • Gazi’nin maaşından Kurtdereli Pehlivan’a 1000 Lira…

    17 Kasım 1931 tarihli Hakimiyeti Milliye gazetesinin birinci sayfasında, manşet altında çıkan; “Gazi’den Kurtdereli’ye” başlıklı haber: “Gazi’den Kurtdereli’ye Büyük Reis Milli Şeref Borcunu Anlamış ve Ödemiş Olanları Her zaman Takdir Eder. Sırtı yere gelmemiş Türk pehlivanlarından Kurtdereli, Türkiye güreş şampiyonluğu hakemi olarak Ankara’ya gelmişti. Yaşı 65’i bulan pehlivan, hatıralarını anlatırken, güreşlerinde daima arkasında Türk milletini hissetmekte olduğunu ve onun şerefini düşünerek dövüştüğünü söylemişti. Kurtdereli’nin bu sözlerini işiten Reisicumhur Hz. pek mütehassis olmuş ve Kurtdereli pehlivana şu mektubu göndermiştir. “Kurtdereli Mehmet Pehlivan’a… “Seni, cihanda ün almış bir Türk pehlivanı olarak tanıdım. Parlak muvaffakiyetlerinin sırrını şu sözlerle izah ettiğini de öğrendim: ‘Ben, her güreşte, arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürdüm…’…

  • Gazi Paşa Fenerbahçe maçını izliyor…

    Gazi Paşa Fenerbahçe maçını izlerken: Paylaştığım fotoğrafta Gazi Paşa acaba nereye bakıyor, ne izliyor ve ne düşünüyor diye hep merak ederdim. Gazi Paşamız meğerse Fenerbahçe maçını izliyormuş. Araştırma yaparken fotoğrafa Osmanlıca alt yazılı olarak bir gazetede rastladım. Fotoğraf Akşam gazetesi özel fotoğrafçısı tarafından çekilmiş. 4 Ekim 1925 tarihli Akşam gazetesinin birinci sayfasında yayımlanmış. Türk spor ve futbol tarihimiz için olduğu gibi, Fenerbahçe Futbol Kulübü tarihi için de çok önemli ve anlamlı şu güzel fotoğraf; ne yazık ki bunca yıldır yayımlanan spor tarihi kitaplarında yer almamıştır. Oysa hem spor tarihimizle ilgili mekanlarda ve hem de Fenerbahçe Futbol Takımı müzesinde sergilenmesi gereken çok değerli bir fotoğraf karesidir. Gazi Paşa’nın şerefine düzenlenen Fenerbahçe…