“Bir gün dükkânıma hayatımda gördüğüm zabitlerin en şıkı, en vakuru girdi…”

Ünlü emektar kitapçı İbrahim Hilmi Bey 15 Kasım 1936 tarihli Akşam gazetesinde yayımlanan anılarında; Binbaşı Mustafa Kemal Bey’in kitabını nasıl yayımladığını şöyle anlatıyor:

“Babıâli caddesinin en eski kitapçısı, 41 senelik tabi bay Hilmi kimlerin kitaplarını basmamıştır ki?..

Bay Hilmi anlatıyor:

– Tabiliğe askeri kitapçılıkla başladım. Bir gün dükkânıma hayatımda gördüğüm zabitlerin en şıkı, en vakuru girdi. Şen, genç bir Binbaşı.. Bölük ve takımların talim ve terbiyesine dair çok dikkate değer bir eser yazmıştı. İnsana hürmet telkin eden bir sesle müsveddelerini verdi. Kitabı bastık. Son derece büyük bir rağbet kazandı. Bu genç vakur binbaşı kim di bilir misiniz? Atatürk… bir müddet sonra Selanik’ten gönderilen bir eserini daha basmak şerefine nail oldum. En ziyade rağbet gören askeri neşriyatım arasında Atatürk’ün bu iki kitabı vardır.

Sordum:

– Tashihleri [düzeltmeleri] kendileri mi yapıyorlardı?

– O zamanlar o kadar çok çalışıyorlardı ki tashihlerini bize bırakmak lütfunu gösterdiler.”

Akşam gazetesi, 15 Kasım 1936, sayfa: 7

İbrahim Hilmi Bey’in yayımladığı eserlerden biri:

Bölüğün Muharebe Talimi, Berlin Darülfunun-u Askerîsi Kadîm Müdürlerinden General Litzmann, Mütercimi: Erkânıharbiye Kolağalarından M. Kemal, Tab’ı ve Nâşiri: Kitabhâne-i Askerî – İbrahim Hilmi, Mahmud Bey Matbaası,1328.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir